Sonja van Kerkhoff    1989 - 98

deel vier                         In English          
In 1994 begon ik te werken aan een serie tekeningen die i nu de "Essences and Particularities Series".
(Essenties en Bijzonderheden Serie) noem.

Als er al een gewijde formule in de Bahá'í gemeenschap bestaat, dan is dat: "éénheid in verschiedendheid".

Deze tekeningen zijn een zoek naar de verscheidenheid, een in tegenstelling met Lyotard, die op het laatst geen enkel verhaal meer vertrouwde, ontdekte ik door me op het specifieke te richten (die 'bijzonderheden' voor mij) meer verhalen. Het bleek dat ik door meer te luisteren en me niet bezorgd te make of iets zinvol was of niet, nieuwe woorden/werlden ontdekte.
meer plaatjes


In 1994 maakte ik een 6 minuten durende video, waarin tekeningen die aanleiding geven tot het maken van mythen elkaar voortdurend afwisselen terwijl een koor in Middeleeuwse stijl zingt.
bekijk sommige stillsPlayers, Computer manipulated drawing, 1999.

Players, (Spelers) 1999,
computer manipulated drawing, 15 x 20 cm.
Computer Print on paper.


We denken vaak aan universele dingen als die dingen die ons met God verbinden.

"Als Gij de innerlijke essentie van de dingen overweegt en de individualiteit van elk, dan zult Gij de tekenen van Gods genade zien..."
´Abdu´l-Bahá     (Sel. from the Writings of ´Abdu´l-Bahá, p. 41)Deze tekeningen die gemaakt zijn en nog steeds gemaakt worden, hangen met elkaar samen binnen hetzelfde zich uitbreidende kunstwerk. Ze hangen direct samen met mijn bahá'í-zijn. Soms gebruik ik een titel om een accent te geven aan het spirituele, een andere keer aan het politieke, zoals bijvoorbeeld in de beelden Containers (Omhulsels) en Martyrdom (Martelaarschap).


To part 3 of the story. To the top of this page zoek iets anders over mijn kunst

>> De volgende pagina    Latest Work    zoek op medium    Sonja's c.v.    Sonja's design site